Önkormányzat

Képviselő-testület

Ügyintézők

Pályázatok

Dokumentumtár

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY

Balatonendréd településrendezési eszközök 3.sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk Balatonendréd község lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat, a bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, hogy Balatonendréd önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezte Balatonendréd településrendezési eszközök 3.sz. módosítását az alábbiak szerint:

A 067/31, 067/33 és 067/34 hrsz-ú ingatlanokon – telkenként 500 kW-nál kisebb villamos teljesítményű – naperőmű létesíthető legyen.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő testület a 143/2017. (X.31.) határozatában döntött a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről. A módosítás véleményeztetése tárgyalásos eljárás keretében történik. Ezt megelőzően kerül sor a partnerségi egyeztetés lefolytatására.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(III.9.) önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció az önkormányzat honlapján, valamint a a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltségén 8613 Balatonendréd, Fő utca 75. szám alatt, nyomtatott formában megtekinthető ügyfélfogadási időben 2017. november 22-től 2017. december 7-ig.
 

A partnerek észrevételt, javaslatot a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül (2017. december 7-ig) tehetnek, polgármesterhez címzett, írásban – papír alapon vagy e-mail (polgarmester@balatonendred.hu) formájában – benyújtott, indoklással ellátott véleményben.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban 2017. november 30. 18.00 órakor lakossági fórumot tartunk a Balatonendrédi Közösségi Házban (Balatonendréd, Szabadság u. 9.).


Balatonendréd, 2017. november 21.

Késmárki Tibor polgármester