Neves szülöttünk

Neves szülöttünk: Vidovics Ferenc

Balatonendréd szülötte Vidovics Ferenc Somogy megye egykori főispánja, aki az 1956-os forradalom idején külföldre menekült és Amerikában halt meg. Hamvait családja hazaszállítatta és a balatonendrédi temetőben helyezte örök nyugalomra.

1900. március 7-én Balatonendréden született. A középiskolát a podolini piaristák, a keszthelyi premontreiek és a kalocsai jezsuiták gimnáziumában, a teológiát és bölcsészetet a kalocsai Hittudományi Főiskolán, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen és a müncheni Maximilian egyetemen végezte. Az egyetem elvégzése után tanított, majd 27 éves korában újságíró lett.Voltak saját lapjai Gyöngyösön, Szegeden, Kecskeméten és Máramaros szigeten. Cikkeiért 36 sajtópere volt. Az 1935-ös és 1939-es választásokon képviselőjelöltként indult, de kisebbségben maradt. Tagja volt a nagyatádi Szabó István kisgazdapártjának, a Gaál Gaszton, később Echardt Tibor vezette Független Kisgazdapártnak. 1936-ban a kisgazdapárt országos nagyválasztmányának országos szervező titkára, lett. 1943-tól a párt polgári tagozatának országos főtitkári tisztségét töltötte be. 1944. márc. 19-én, a német megszálláskor elrejtette a kisgazdapárt Budapesten a Nagymező utcai központjából az irattárat. 1945 márciusától Somogy vármegye főispánja. Az 1945-ös november 4-ei választásokon képviselői mandátumot kapott.1946 őszén a kommunisták letartóztatták, és 11 vádpont alapján 25 évi fegyházra ítélték. Az 1956-os forradalom idején szabadult, részt vett az eseményekben. Ezt követően megyéről megyére bujkált, míg 1957. január végén Eisenstadtba, majd onnan Bécsbe, majd október 16-án New Yorkba távozott. 1976. április 18-án New Yorkban, 75 éves korában hunyt el. Maradványait 1976 augusztus 6-án Balatonendréden helyezték örök nyugalomba.

Forrás: www.somogyitemetkezes.hu

Ugrás az oldal tetejére