Hírek

 • Településen megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása

  27Október

  Településen megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása  Kőröshegyi Helyi Választási Iroda Vezetője

  8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71.

  Tel.: (84) 340-011. Fax: (84) 540-044.

  e-mail: jegyzo@koroshegy.hu
  Ügyiratszám: BE/837-2/2023            Tárgy: településen megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása

                                                            


  H a t á r o z a t


  A Kőröshegyi Helyi Választási Iroda Vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 4.§  c./ pontja alapján megállapítja, hogy Balatonendréd településen a 2024 évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megválasztható képviselők száma: 6 fő.


  Ezen döntés ellen a közzétételtől számított 3 napon belül a Helyi Választási Bizottsághoz ( 8613 Balatonendréd, Fő u. 75.  ) címzett, de a Kőröshegyi Helyi Választási Irodához (8613 Balatonendréd, Fő u. 75. ) benyújtott kifogással lehet élni.


  Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

   A kifogást írásban lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait és a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.  A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.  I n d o k o l á s


  Az 2013. évi XXXVI.  tv. ( a továbbiakban: Ve.) 306. § (1) bekezdés alapján „A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választást megelőző évben október 15-ig átadja a települések, a vármegyék, illetve a főváros lakosságszámának szeptember 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.”

  A Ve. 306. § (2) bekezdés szerint „A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.”

  A megküldött adatok alapján megállapítást nyert, hogy Balatonendréd település lakosságszáma 2023. szeptember 1. napján  1.355 fő.


  A  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 4. § c./ pontja alapján a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5.000 lakosig 6 fő.


  A Ve. 209. § (1) bekezdés szerint „A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.”

  A Ve. 210. § (1) bekezdés alapján „a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik.”


  Ezen határozat Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltségének hirdetőtábláján, valamint a település honlapján ( www.balatonendred.hu ), közzétételre kerül. 


  A határozat a  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010 évi L. tv.  4. § c./ pontján és a Ve. 306. §-án alapul.


  Jogorvoslati lehetőséget az 2013. évi XXXVI. tv.  209. § (1) bekezdése, valamint 210. § (1) bekezdése biztosít.  Balatonendréd, 2023. október 26.                                                                                                 Dr. Friss Attila

                                                                                                    HVI vezető

Ugrás az oldal tetejére