Hírek

 • 17Augusztus

  Felhívás óvoda - és iskolakezdési támogatásról


  Felhívás óvoda-és iskolakezdési támogatásról


  Balatonendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 8/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelet 16-17 §. alapján a Képviselő -testület pénzbeli óvoda és iskolakezdési támogatást nyújt.

  A támogatás feltétele:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő szülő/ törvényes képviselő- gondozásában lévő- óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekével Balatonendrédi lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő szülő/ törvényes képviselő- gondozásában lévő iskolarendszerű oktatási intézmény nappali tagozatos – az első szakképesítés, illetve az első diploma megszerzéséig- hallgatói tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekével Balatonendrédi lakhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él
  • családjában az egy főre jutó jövedelem a kötelező munkabér 200 %-át (464.000.- Ft-ot) nem haladja meg
  • szülő/ törvényes képviselő tárgyévben nem rendelkezik 20.000.- Ft összeget meghaladó önkormányzati adótartozással

  A kérelemhez mellékelni kell:

  • a jövedelemről szóló igazolást, vagy nyilatkozatot,
  • és a középiskolai/felsőoktatásban résztvevő tanulók esetében a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról az intézmény által kiállított igazolást, vagy a szülő, illetve nagykorú tanuló által büntetőjogi felelősség tudatában tett jognyilatkozatot.

  A kérelmet 2023. augusztus 21. napjától szeptember 11. napjáig lehet benyújtani a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrési Kirendeltségén (8613 Balatonendréd, Fő utca 75.) postán vagy személyesen.


  A támogatás pénzbeli ellátás formájában biztosítható. 2022. évtől lehetővé vált, hogy a támogatás összegét átutalással fizesse ki az Önkormányzat, ezért a bankszámlával rendelkező ügyfeleink részére a kifizetés átutalással történik, kérjük a nyomtatványon a bankszámlaszámot pontosan kitölteni szíveskedjenek.

  A kérelmek elbírálásáról Balatonendréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

  A kérelem nyomtatvány letölthető a balatonendred.hu oldalon, valamint személyesen is kérhető a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltségén (8613 Balatonendréd, Fő utca 75.)

  További tájékoztatás Karéné Kapitány Györgyi ügyintézőtől a 84/348-812 telefonszámon lehet kérni.

Ugrás az oldal tetejére