Hírek

 • Álláspályázat

  16Május

  Álláspályázat


  BALATONENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
  pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

  óvodavezető

  Munkakör/feladatkör betöltésére.
  Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nemzeti köznevelésről szóló 2010. évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljeskörű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.
  Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
  Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
  Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
  Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
    Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye: Balatonendréd
  A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Balatonendréd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8613 Balatonendréd, Fő u.75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BE/388-1/2023, valamint a munkakör megnevezését: "óvodavezető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Késmárki Tibor polgármester nyújt, a 84/348-812-es telefonszámon.
  Feltételek, előnyök
  Pályázati feltételek
  Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
    Büntetlen előélet
    Cselekvőképesség
    Magyar állampolgárság
    Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
    Erkölcsi bizonyítvány
  Elvárt végzettség/képesítés:
    6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdésben meghatározott végzettség
  Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
  Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
    A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 21/A §-ában meghatározott végzettség
  Pályázat elbírálása során előnyt jelent
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B
  A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
    vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
    A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
    részletes szakmai önéletrajz
    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
    vezetői program
    végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.15. 00:00
  A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.15. 00:00
  A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.balatonendred.hu
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
  Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.15.

Ugrás az oldal tetejére