Önkormányzat

Képviselő-testület

Ügyintézők

Pályázatok

Dokumentumtár

Elérhetőségek


HIRDETMÉNY

Balatonendréd  településarculati kézikönyv véleményezési  szakaszának partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk Balatonendréd község közigazgatási területén lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat, a bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, hogy elkészült  A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(III.9.) önkormányzati rendelet az önkormányzat honlapján, valamint a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltségén 8613 Balatonendréd, Fő u. 75. szám alatt nyomtatott formában megtekinthető ügyfélfogadási időben 2017. december 7-től 2017. december 22-ig.

A partnerek észrevételt, javaslatot a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül (2017. december 22-ig) tehetnek, a Polgármesterhez címzett, írásban – papír alapon vagy elektronikus levél (polgarmester@balatonendred.hu) formájában – benyújtott, indoklással ellátott véleményben.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a településarculati kézikönyvvel kapcsolatban 2017. december 12. napján 18:00 órakor lakossági fórumot tartunk a  Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonendrédi Kirendeltségén (Községháza, Balatonendréd, Fő u. 75.).


Balatonendréd, 2017. december 5.

                                    Késmárki Tibor polgármester