Önkormányzat

Képviselő testület

Ügyintézők

Pályázatok

    Házi segítségnyújtó álláshely

    KEOP-2011-6.2.0/A

Dokumentumtár

Elérhetőségek

Balatonendréd, 2014. április 7.

Zamárdi Város Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zamárdi Város Önkormányzata
Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat
házi segítségnyújtó, szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8613 Balatonendréd, Fő utca 75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kapcsolattartás a gondozottakkal, háziorvosokkal, szociális és gyámügyes ügyintézővel, gyermekvédelmi kollégával. Idős emberekkel kapcsolatos napi kapcsolattartás, személyre szabott gondozás.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
  • Középiskola/gimnázium, szociális ápoló, gondozó,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz és motivációs levél, nyilatkozat a pályázatban foglalt adatok megismeréséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kerekes Gyöngyi aljegyző nyújt, a 0684348400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zamárdi Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 529/2014. , valamint a munkakör megnevezését: házi segítségnyújtó, szociális gondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje:
2014. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2014. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


A pályázati kiírás pdf formátumban ezen a linken letölthető.