Önkormányzat

Képviselő-testület

Ügyintézők

Pályázatok

Dokumentumtár

    Nyilvántartások

    Hatályos rendeletek

    Térképek

    Szerződések

Elérhetőségek

Nyilvántartások

 Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

 Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

 Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről

 

Hatályos rendeletek (frissítve: 2018.03.13.)

4/2018. (III.5.)Balatonendréd Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
11/2017. (XI.21.)A talajterhelési díjról
8/2017. (IX.15.)A helyi népszavazást kezdeményező választópolgárok számáról
6/2017. (III.9.)A partnerségi egyeztetés szabályairól
3/2017. (I.30.)A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól
10/2016. (VI.30.)A háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
2/2016. (II.04.)A szünidei gyermekétkeztetés szabályairól
4/2015. (IV.30.)Az egyes anyakönyvi eljárások engedélyezéséről, és az egyes anyakönyvi eljárásokhoz kapcsolódó szolgáltatások díjáról
1/2015. (II.26.)A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználásának szabályairól
12/2014. (XI.28.)A helyi adókról
11/2014. (XI.28.)Balatonendréd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4/2014. (III.06.)A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, és a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozó szabályok megállapításáról
17/2013. (XII.23.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
16/2013. (XII.23.)A közterületek elnevezésének rendjéről valamint a házszám-megállapítás helyi
szabályairól
6/2013. (V.17.)Balatonendréd Község Önkormányzat vagyonáról, és vagyongazdálkodásának
szabályairól
11/2012. (IV.25.) Az avar komposztálásáról és a kerti hulladékok égetéséről
8/2012. (III.28.) a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
5/2011. (III.23.) A Balatonendrédi Környezetvédelmi Alapról
4/2011. (III.23.) A növények telepítési távolságáról
2/2011. (II.16.) Balatonendréd község helyi hulladékgazdálkodási tervéről
14/2009. (XI.25.) Az elektronikus kapcsolattartás szabályairól
6/2007. (IV.23.) A község építészeti értékeinek helyi védelméről
5/2007. (IV.23.) Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról
17/2006. (XI.21.) Balatonendréd község óvodája és általános iskolai tagintézmények beiskolázási körzeteinek meghatározásáról
9/2006. (IV.5.) A temetőkről és a temetkezésről
3/2006. (II.1.) Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának meghatározásáról
16/2005. (XII.14.) Az önkormányzati biztos kijelölésének és kirendelésének szabályozásáról
13/2005. (XII.16.) A közterületek használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról
7/2004. (III.25.) Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a  helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
6/2002. (X.10.) A község sportjáról
5/2002. (X.10.) A háziorvosi körzetekről
12/2000. (IX.14.) Az állattartásról
10/2000. (IX.14.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a település tisztaságáról
5/1999. (XI.12.) "Balatonendréd Község Díszpolgára" és "Balatonendrédért" kitüntető cím alapításáról és adományozásáról
8/1995. (VIII.9.) Balatonendréd Község jelképeiről és a jelképek használatáról


Térképek

Belterületi alaptérkép

Külterületi alaptérkép

Zártkert 1 alaptérkép

Zártkert 2 alaptérkép

Zártkert 3 alaptérkép

Zártkert 4 alaptérkép


Szerződések

Közszolgáltatási szerződés - szilárd hulladék

Közszolgáltatási szerződés - szennyvíz