Önkormányzat

Képviselő-testület

Ügyintézők

Pályázatok

Dokumentumtár

Elérhetőségek


Kőröshegy Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Családgondozó 

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8617 Kőröshegy. Petőfi u. 71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az 1993. évi III. törvény 64. § és az 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ában meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. mellékletének II. rész. Alapellátások I. alcím 1. pontjában meghatározott képesítés,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképessé.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office, Libre Office),
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • Családsegítő, gyermekjóléti szolgálatnál vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett legalább 1-3 év szalmai tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • A büntetlen előéletet igazoló három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri,
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,
 • A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. október 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 10.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marczali Tamás polgármester nyújt, a 84/340-011-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Kőröshegy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8617 Kőröshegy, Petőfi u.71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 912/2017, valamint a munkakör megnevezését: "családgondozó".


A pályázat elbírálásának határideje:
2017. október 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
www.koroshegy.hu - 2017. szeptember 22.
www.balatonendred.hu - 2017. szeptember 22.


 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2017. szeptember 22.